Arbeidene mine er undersøkelser av det malte strøket som et spor etter den fysiske handlingen av å trekke penselen over en flate.

Grønske er en farge som smitter over i nærkontakt med natur. Den oppstår gjennom friksjon i et fysisk møte. Grønsken kan bære med seg positive minner etter barndom og nære naturopplevelser, men kan også oppleves uønsket. Ofte viser den en gjenstridig evne til å sette seg fast og motsette seg fjerningsforsøk.

Grønskearbeidene mine utforsker og  utfordrer den malte streken. Hvor levedyktige og standhaftige kan disse strekene være? Kan streken i maleriet fortsatt være interessant?

Samtidig er det mulig å se paralleller fra strekene i disse arbeidene til det levde menneskelivet. Til de merkene og sporene vi selv lager og de vi påføres underveis.

 

green drawings 2